خانه / فیزیک / مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

 

عنوان فایل : مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

کد فایل : ۶۹۰۳۷۳

مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»

فرمت:doc
تعداد صفحه:
 
بخش هایی از مقاله:
مقدمه
 
در این نوشتههدف اصلی توجیه اثر متقابل فوتون و گراویتون با توجه به نظریه سی. پی. اچاست. نخستین برخورد ها با اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورتگرفت که توانایی توجیه آن را نداشت. سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاهکوانتومی توجیه کرد. بنابراین نخست میدانها و امواج الکترومغناطیسی کلاسیک را بطورفشرده بیان کرده، آنگاه با ذکر نارسایی آن به تشریح پدیده فوتوالکتریک از…

 

دسته بندی : فیزیک

برچسب های محصول :

جهت دانلود مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی» کلیک کنید

مقاله ی «نیروهای الکتریکی و مغناطیسی»