خانه / آموزش و پرورش / جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی ۶۴ ص قالب pdf

جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی ۶۴ ص قالب pdf

جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی 64 ص قالب pdf

 

عنوان فایل : جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی ۶۴ ص قالب pdf

کد فایل : ۶۹۷۶۷۰

جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی ۶۴ ص قالب pdf

جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی
فهرست محتویات
آمار و احتمال حل مساله ۱ ص

احتمال ۱ ص

 

ارزش مکانی ۲ ص

 

ارزش پول ۲ ص

 

الگوها شمارش چندتاچندتا ۲ ص

 

الگوها ماشین های ورودی خروجی ۲ ص

 

الگوهاحل مساله۲ ص

 

الگوهای متقارن ۲ ص

 

انتخاب نمودار ۱ ص

 

اندازه گیری سطح ۲ ص

تساوی کسرها ۳ ص تفریق در جدول ارزش مکانی ۲ ص تقسیم ۲ ص جمع در جدول ارزش مکانی ۲ ص جمع و تفریق حل مساله ۲ ص

خاصیت های ضرب ۲ ص

 

ساعت در بعد از ظهر ۲٫٫٫

 

دسته بندی : آموزش و پرورش

برچسب های محصول : جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی

جهت دانلود جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی ۶۴ ص قالب pdf کلیک کنید

جزوه کامل ریاضی سوم ابتدایی 64 ص قالب pdf