خانه / علوم اجتماعی / دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

 

عنوان فایل : دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

کد فایل : ۶۹۹۹۳۵

دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام

شما از اینکه در یک جمع بخواهید صحبت کنید، در برابر بیش از ۱۰۰ نفر بخواهید صحبت کنید و یا به مدیر شرکت بزرگی محصولی ارائه دهید نمی ترسید. با قدرت و اطمینان از قابلیت سخنوری تان میتوانید مخاطب تان را اقناع کنید.
دیگر برایتان مهم نیست با چه کسی صحبت میکنید و یا با چند نفر صحبت میکنید؛ در هر جمعی که باشید میتوانید بدرخشید و احساس راحتی کنید چون فن بیان خوبی دارید و میتوانید جمع را در دست تان بگیرید.
دیگر هیچ راه و چاره ای ندارید، اگر میخواهید…

 

دسته بندی : علوم اجتماعی

برچسب های محصول :

جهت دانلود دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام کلیک کنید

دوره صوتی فن بیان و آموزش نفوذ کلام