خانه / سایر محصولات / دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

 

عنوان فایل : دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

کد فایل : ۶۹۹۹۷۶

دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری

 جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری-در مجموعه دو جلدی روشهای جبر سعی شده است از ذکر مطالبی که در کتابهای درسی وجود دارد، پرهیز شود و همچنین کوشش شده است از ذکر تمرینها و مساله هایی که در کتابهای درسی و کتابهای مساله ای بطور عادی وجود دارد، خودداری شود. تکیه مطالب و مساله ها بر این قرار گرفته است که خواننده را به فکر وادارد و مفهوم های ریاضی را عمیق تر به او بیاموزد.
فهرست  جلد دوم :بخش ۱ : ورود به مطلببخش ۲ : روش مختصاتبخش ۳ : خط راست…

 

دسته بندی : سایر محصولات

برچسب های محصول :

جهت دانلود دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری کلیک کنید

دانلود جلد دوم کتاب روشهای جبر پرویز شهریاری