خانه / آموزش / افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

 

عنوان فایل : افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

کد فایل : ۷۰۵۹۹۷

افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره

چکیده مقاله:
ایجاد نرم افزارهای توزیع شده که بتواند در آن واحد به جمع کثیری از کاربران سرویس دهد، همواره با مشکلات
عظیمی مواجه بوده است. این مشکلات از مسائلی مانند دسترسی های همزمان، انتشار تغییرات و تحمل پذیری در
برابر خطا ناشی می شوند که تقریبا سیستم های توزیع شده وجود دارند. از سوی دیگر برخی از نرم افزارها به گونه
ای طراحی شده اند که فقط قابلیت سرویس دهی به یک کاربر را در هر لحظه از زمان می دهند. این برنامه ها توزیع
شده نیستند  و…

 

دسته بندی : آموزش

برچسب های محصول : CORBA,مقاله کامپیوتری,طراحی شی گرا,دانلود تحقیق و پایان نامه

جهت دانلود افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره کلیک کنید

افزودن قابلیت توزیع شدگی به نرم افزارهای تک کاربره