خانه / روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

 

عنوان فایل : روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

کد فایل : ۴۳۶۸۲

روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

اهداف / Targets : هدف از تدوین این روش اجرایی اطمینان از واجد شرایط بودن پیمانکاران برای برآورده ساختن انتظارات و همچنین تشریح نحوه ارزیابی و ارزیابی مجدد آنها می باشد، به جهت اینکه خریدها از منابع ارزیابی شده انجام گردد و اطمینان کافی از تطابق کلیه اقلام ورودی با مشخصات درخواست شده وجود داشته باشد و نیز توسعه سیستم مدیریت کیفیت تأمین کننده از طریق شناسایی قابلیت های پیمانکاران دامنه عملکرد / Scope : کلیه تأمین کنندگان اقلام مؤثر بر کیفیت مراجع / References : استاندارد / Standard ISO 2015 مسولیت / Responsibility : مدیر بازرگانی و برنامه ریزی مسئولیت شناخت تأمین کنندگان جدید و همکاری با مدیر تضمین کیفیت جهت

 

دسته بندی : مستندات واحد تدارکات و خرید

برچسب های محصول : روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان

جهت دانلود روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان کلیک کنید

روش اجرایی پایش و ارزیابی تامین کنندگان