خانه / شعر و ادبیات / برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

 

عنوان فایل : برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

کد فایل : ۴۳۷۱۹

برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان از شاعران نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم است. وی مانند پدر خود در دستگاه غزنویان دوره دوم تقرب و احترام خاصی داشته است. وقتی سلطان ابراهیم بن مسعود حکومت هندوستان را به پسرش سیف الدوله محمود می دهد وی مسعود سعد را به منادمت با خود به هندوستان می برد. اما پس از چندی سیف الدوله محمود بر اثر طغیان، به فرمان پدر محبوس و مقید می شود و مسعود سعد نیز که از ندیمان بوده است به زندان می افتد. در این ماجرا شاعر مدت ده سال در قلعه های "سو" و "دهک" و "نای" زندانی می شود. بعضی احتمال داده اند که علت زندانی شدن مسعود گذشته از تقرب او به سیف الدوله محمود، بدخواهی و حسادتی بوده است که بعضی شاعران دربار

 

دسته بندی : شعر و ادبیات

برچسب های محصول : شعر مسعود سعد سلمان در زندان معنی شعر شکوائیه مسعود سعد سلمان شعر زندان برگزیده و شرح اشعار مسعود سعد سلمان شرح قصاید مسعود سعد سلمان معروف ترین شعر مسعود سعد سلمان معنی اشعار مسعود سعد دیوان مسعود سعد سلمان زندان مسعود سعد سلمان کجاست

جهت دانلود برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان کلیک کنید

برگزیده اشعار مسعود سعد سلمان