تاریخ رئالیسم

تاریخ رئالیسم

 

عنوان فایل : تاریخ رئالیسم

کد فایل : ۴۳۷۱۷

تاریخ رئالیسم

تاریخ رئالیسم

پژوهشی در ادبیات رآلیستی از آغاز تاسده‌ی بیستم واقع‌گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. این واژه همچنین برای شرح کارهای هنری که برای آشکارکردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی را تایید کرده‌اند نیز به کار می‌رود. رئالیسم همچنین اشاره به جنبش فرهنگی میانه قرن ۱۹ دارد که از فرانسه ریشه گرفت و گونهٔ هنری سرشناس تا اواخر قرن ۱۹ بود. با آشنایی با عکاسی، این منبع جدید دیداری شور ساخت چیزهایی که همچون واقعیت بودند را در مردم زنده کرد و این جنبش هنری شکوفا شد. رئالیسم به شدت با رومانتیسیسم مخالف بود… رئالیسم چیست؟ میان رئالیسم و دیگر مکتب‌ها و گرایش‌های ادبی و هنری چه تفاوتی است؟ رئالیسم چه کمکی به پیشبرد فرهنگ انسان کرده است؟

 

دسته بندی : کتاب های تاریخی و فرهنگی

برچسب های محصول : تاریخچه مکتب رئالیسم رئالیسم ابتدایی تحقیق در مورد رئالیسم رئالیسم اجتماعی چیست ویژگی داستانهای رئالیستی سبک رئالیسم در داستان معنی رئالیست ارسطو بنیانگذار رئالیسم

جهت دانلود تاریخ رئالیسم کلیک کنید

تاریخ رئالیسم