خانه / کتاب های دینی و مذهبی / شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

 

عنوان فایل : شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

کد فایل : ۴۳۷۸۳

شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»

در بسیاری موارد تنشی میان آزادی سیاسی به ویژه آزادی بیان و برخی انواع هنرها از جمله ادبیات، بیان یا دیگر مواردی که به نظر برخی بی‌حرمتی به شعائر مذهبی یا توهین به مقدسات هستند وجود دارد. میزان این تنش و مناقشه‌ها در موارد مختلف در نقاط مختلف جهان متفاوت است. تعبیر افراد از توهین هم متفاوت است. گاهی توهین به معنی ناسزا دانسته می‌شود (مثل سب نبی) و گاهی حتی ابراز اینکه یک مقام مذهبی اشتباه کرده‌است، از سوی پیروان آن مذهب توهین تلقی می‌شود. هرچند بسیاری از قوانین ممنوعیت توهین به مقدسات، به ویژه در کشورهای غربی مدت‌هاست که لغو شده‌اند، در بسیاری

 

دسته بندی : کتاب های دینی و مذهبی

برچسب های محصول : خاطرات یک زندانی کتاب خاطرات زندانیان سیاسی خاطرات زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خاطرات زندانیان سیاسی اوین

جهت دانلود شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات» کلیک کنید

شماره ۱۳۲ مجله حقوق ما؛ آزادی بیان و «توهین به مقدسات»