خانه / کتاب های تاریخی و فرهنگی / ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

 

عنوان فایل : ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

کد فایل : ۴۳۷۸۱

ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان

اصطلاح ماتریالیسم تاریخی را نخستین بار انگلس به کار برد. ماتریالیسم تاریخی را می توان نوعی فلسفه ی تاریخ دانست؛ در این نظریه تاریخ وجودی اصیل و هویتی حقیقی دارد که هدف،مسیر و عامل محرکه ی آن کاملا معلوم و مشخص است؛ بدین ترتیب که هویت آن مادی و حرکاتش دیالکتیکی است.ماتریالیسم تاریخی تنها تفسیر مادی تاریخ نیست بلکه تنها برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی و اقتصادی از انسان است.چراکه تمام عوامل مادی در جامعه و طبیعت در اقتصاد خلاصه نمی شود،و بنابراین در کاربرد اصطلاح ماتریالیسم تاریخی باید به این نکته توجه داشت که: نخست تفسیر اقتصادی تاریخ تنها تفسیر منحصر به فرد مادی تاریخ نیست.بلکه تفسیر تاریخ از دیدگاه عوامل دیگری هم چون شرایط اقلیمی و… نیز صورت گرفته است.دوم آنکه تفسیر اقتصادی تاریخ منطقا ملازمه ای با ماتریالیسم فلسفی ندارد؛یعنی ممکن است کسی

 

دسته بندی : کتاب های تاریخی و فرهنگی

برچسب های محصول : کتاب ماتریالیسم تاریخی ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم به زبان ساده نقد ماتریالیسم ماتریالیسم در قرآن ماتریالیسم دیالکتیک به زبان ساده انسان از دیدگاه ماتریالیسم مادی گرایی دیالکتیک

جهت دانلود ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان کلیک کنید

ماتریالیزم تاریخی برای نوجوانان