تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی

 

عنوان فایل : تاریخ بیهقی

کد فایل : ۴۳۷۷۵

تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی

کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی نوشته‌ی ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی ، بخشی از کتاب مفصل است به نام‌های جامع التواریخ ، جامع فی تاریخ سبکتگین ابوالفضل بیهقی، تاریخ آل محمود یا تاریخ آل سبکتگین شناخته می‌شود. با دقت در متن این کتاب در می‌یابیم که آن به تشریح احوالات غزنویان اختصاص داشته اما طبعاً باید از آل سبکتگین آغاز می‌شده که به مناسبت لقب ناصرالدین سبکتگین به تاریخ ناصری شهرت یافته است. نکته دیگر این است که از آنجایی که بخشی از کتاب به دوره یمین الدوله محمود غزنوی اختصاص داده شده است، تاریخ یمینی نیز نامیده می‌شود. و از سویی دیگر چون بخشی از آن به روزگار مسعود اختصاص پیدا کرده به تاریخ مسعودی نیز مشهور شده است.

 

دسته بندی : کتاب های تاریخی و فرهنگی

برچسب های محصول : متن تاریخ بیهقی خلاصه تاریخ بیهقی سبک تاریخ بیهقی اهمیت تاریخ بیهقی نوع نثر تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی pdf خرید کتاب تاریخ بیهقی ویژگی های زبانی تاریخ بیهقی

جهت دانلود تاریخ بیهقی کلیک کنید

تاریخ بیهقی