خانه / ابزار روانسنجی / فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

 

عنوان فایل : فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

کد فایل : ۴۴۰۱۲

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه سما دارای ۳۰ پرسش است که براساس علایم مختلف افسردگی تنظیم شده است و در مقابل هر پرسش ۴ گزینه قرار دارد،پرسشهارا بخوانید وپاسخی را علامت بزنید که با حالت شما در طی ماه گذشته هماهنگ است . ساختن این پرسشنامه با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمودنی برای سنجش افسردگی متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران دست یافت -کاویانی ۱۳۶۸ فایلی که در اختیار شماست حاوی پرسشهایی است که برای هر پرسش ،پاسخ هایی در نظر گرفته شده است.لطفا برای هر سوال یک مورد را از چهار گزینه انتخاب کنید،وبا ستاره یا علامتی مشخص فرمایید. نتیجه تست بطورخودکارمحاسبه و درانتهای صفحه نمایش داده می شود. مولفه های مورد بررسی در این پرسشنامه شامل: افسردگی شدید: نمره۵۴ وبالاتر افسردگی خفیف تا متوسط :نمره۲۲تا۵۳

 

دسته بندی : ابزار روانسنجی

برچسب های محصول : فایل اکسل افسردگی سما

جهت دانلود فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما کلیک کنید

فایل اکسل پرسشنامه افسردگی سما