خانه / کتاب های اطلاعات عمومی / دین و تکنولوژی در قرن ۲۱

دین و تکنولوژی در قرن ۲۱

دین و تکنولوژی در قرن 21

 

عنوان فایل : دین و تکنولوژی در قرن ۲۱

کد فایل : ۴۴۰۰۰

دین و تکنولوژی در قرن ۲۱

دین و تکنولوژی در قرن 21

خانم «سوزان جرج» در این کتاب، به رابطه دوسویه دین و تکنولوژی می‌پردازد و با طرحِ هم‌افزایی بینِ این دو، یادآور می‌شود که کتابش به همیاری این دو رشته به صورتِ توأمان و در ملاحظه تأثیرشان بر روی جامعه نظر دارد، آنجا که تکنولوژی و دین نه تنها همزیستی دارند، بلکه همکاری دوجانبه سودمند با یکدیگر برقرار می‌سازند. به‌زعمِ سوزان جرج، دین و تکنولوژی هر دو در پی رفعِ محدودیت‌های آدمی و تعالی او هستند؛ تکنولوژی برای تفوّق بر محدودیت‌های ذهنی و جسمی آدمی تلاش می‌کند، در حالی که دین، به ویژه مسیحیت، با مفهومش از رستاخیز، در پی غلبه بر محدودیت‌های انسان، از جمله محدودیتِ نهایی انسان در زمینه مرگ است. این کششِ دوجانبه به تعالی، حتی در تبیینِ عللِ بر آمدنِ جامعه تکنولوژیکی از یک فرهنگِ مسیحی-یهودی به کار گرفته شده است. به این ترتیب، نویسنده در

 

دسته بندی : کتاب های اطلاعات عمومی

برچسب های محصول : دین و تکنولوژی مهدی مشکی,دین و تکنولوژی در قرن ۲۱,رابطه دین و تکنولوژی,دین تکنولوژی,مقاله رابطه دین و تکنولوژی,رابطه ی دین و تکنولوژی,رابطه بین دین و تکنولوژی,دین و تکنولوژی در قرن ۲۱

جهت دانلود دین و تکنولوژی در قرن ۲۱ کلیک کنید

دین و تکنولوژی در قرن 21