تاریخ قرون جدید

تاریخ قرون جدید

 

عنوان فایل : تاریخ قرون جدید

کد فایل : ۴۴۱۷۹

تاریخ قرون جدید

تاریخ قرون جدید

از اکتشافات بحری و تاسیسات استعماری و ادویه و فلزات گرانبها تاجنگهای سی ساله و معاهدات وستفالی در اروپا اسپانیاییها پانزده سال بعد از مرگ کلمب به تصرف آمریکای جنوبی همت‌ گذاشتند .پس از تصرف،مردم آنجا را برای جست‌وجوی طلا و همچنین‌ کشاورزی به بیکاری گرفتند.با مخالفتهایی که از درون اسپانیا صورت گرفت، به فکر خریدن برده از آفریقا افتادند و به برده‌فروشی رونق دوباره دادند. این تجارت تا قرن نوزدهم ادامه داشت و موجب جنگهای دائمی میان‌ سیاهان آفریقا شد که سعی می‌کردند جمعی را اسیر کنند و به اروپاییان‌ بفروشند .جالب آنکه در نظریه‌های کمونیستی،برده‌داری براساس شواهد تاریخی تنها دوره‌ای ناپایدار از مناسبات اقتصادی به شمار می‌رود که به نفع‌ فئودالیسم از میان می‌رود. در واقع با نزدیک شدن قرون جدید،برده‌داری‌ بسیار محدود یا در حال منسوخ شدن بود.برده‌داری فوق الذکر هم پس از

 

دسته بندی : کتاب های تاریخی و فرهنگی

برچسب های محصول : عوامل پیشرفت اروپا در قرون جدید دانلود کتاب تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید قرون وسطی قرون معاصر آغاز دوره رنسانس در اروپا با کدام دوره از تاریخ ایران هم عصر بود پیشرفت اروپا در این زمینه باعث کشف سرزمین های جدید شد تقسیم بندی تاریخ اروپا منظور از قرون جدید چیست مطالعات نهم,تاریخ قرون جدید

جهت دانلود تاریخ قرون جدید کلیک کنید

تاریخ قرون جدید