خانه / طب سنتی / فرخنامه جمالی (مصور)

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخنامه جمالی (مصور)

 

عنوان فایل : فرخنامه جمالی (مصور)

کد فایل : ۴۶۱۶۶

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخنامه جمالی (مصور)

فرخ نامه ، دائرهالمعارف علوم و فنون و عقاید است که در سال ۵۹۸ق/۱۱۸۴م توسط ابوبکر مطهر بن محمد بن ابوالقاسم ابوسعید جمالی یزدی و به‌طور خلاصه؛ ابوبکر مطهر جمالی یزدی نوشته شده‌است. این کتاب دانشنامه فارسی است که در مقاله سوم آن، به کشاورزی نیز پرداخته‌است. دانشنامه‌های فارسی دربارهٔ عالم انسانی، نباتی(گیاهی) و حیوانی و کانی سخن می‌گویند. برخی مطالب کتاب ممکن است درباره علوم غریبه باشد . ولی تاریخ علم از همین رهگذر پر از فراز و نشیب شکل می‌گذرد. این کتاب یکی از متون کهن پارسی، در بررسی تاریخ کشاورزی ایران می‌باشد. حدود نود سال پس از تحریر نزهت‌نامه علایی، ابوبکر مطهر جمالی یزدی در مقدمه کتاب خود فرخ‌نامه می‌نویسد: «برخود واجب کردم که به موجب آن کتابی سازم نام آن فرخ‌نامه جمالی از کتب متفرق که از این

 

دسته بندی : طب سنتی

برچسب های محصول : حیوان,خواص,خواص الحیوان,منافع الحیوان,فواید الحیوان,بختیشوع,نعت الحیوان,الحیوان,دمیری,مطهر بن محمد جمالى یزدى, خواص,منافع,حیوان,حیوان,خواص,خواص الحیوان,منافع الحیوان,فواید الحیوان,بختیشوع,نعت الحیوان,الحیوان,دمیری,مطهر بن محمد جمالى یزدى,حیوان,خواص,خواص الحیوان,منافع الحیوان,فواید الحیوان,بختیشوع,نعت الحیوان,الحیوان,دمیری,مطهر بن محمد جمالى یزدى,حیوان,خواص,خواص الحیوان,منافع الحیوان,فواید الحیوان,بختیشوع,نعت الحیوان,الحیوان,دمیری,مطهر بن محمد جمالى یزدى,خواص,منافع,حیوان,خواص,منافع,حیوان,خواص,منا

جهت دانلود فرخنامه جمالی (مصور) کلیک کنید

فرخنامه جمالی (مصور)