خانه / آموزش SPSS / بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها  در نرم افزار SPSS

 

عنوان فایل : بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

کد فایل : ۴۶۴۳۳

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها  در نرم افزار SPSS

در این فیلم آموزشی به بررسی موارد زیر می پردازیم: آیا توزیع مشاهدات در گروهها قرینه است؟ آیا در گروهها داده های پرتی وجود دارد؟ آیا مقادیر گروه ها دارای توزیع نرمال هستند؟ آیا واریانس گروهها با هم برابر است؟ معرفی و کاربرد نمودارهای: هیستوگرام نمودار شاخه و برگ نمودار جعبه ای

 

دسته بندی : آموزش SPSS

برچسب های محصول : آزمون همسانی واریانس، آزمون نرمال بودن، نمودار شاخه و برگ، اموزش SPSS، نمودار جعبه ای

جهت دانلود بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها در نرم افزار SPSS کلیک کنید

بررسی و استنباط در مورد توزیع گروهها و زیر گروهها  در نرم افزار SPSS