خانه / کامپیوتر و فنآوری اطلاعات / گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

 

عنوان فایل : گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

کد فایل : ۴۶۶۸۶

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

دانلود گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری ۴۱ ص فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه ۶ استراژی طراحی شبکه ۷ شبکه کامپیوتری چیست ؟۸ مدل های شبکه۱۰ مدل شبکه نظیر به نظیر۱۰ مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده۱۱ اجزا ءشبکه۱۲ انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی۱۲ ریخت شناسی شبکه " Net work Topology"13 پروتکل های شبکه۱۸ مدل Open System Interconnection OSI19 ابزارهای اتصال دهنده : " Connectivity Devices"22 کابل شبکه۲۶ کارت شبکه (Network Interface Adapter)31 عملکردهای اساسی کارت شبکه۳۲ نصب کارت شبکه۳۳ تنظیمات مربوط به ویندوز برای ایجاد شبکه۳۶ آموزش لازم برای پرسنل فنی۳۷ لحاظ نمودن بودجه در نظر گرفته شده برای شبکه ( ارتقاء و یا ایجاد )۳۸ مدل آدرس دهی IP 38 IP

 

دسته بندی : کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

برچسب های محصول : دانلود ,گزارش کــــارآموزی, کامپیوتر , شبکه های کامپیوتری,

جهت دانلود گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری کلیک کنید

گزارش کــــارآموزی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری