خانه / مبانی نظری / ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

 

عنوان فایل : ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

کد فایل : ۴۶۷۲۳

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم در ۴۳ صفحه د رقالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم گفتار اول : زمان تسلیم مبیع اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود. باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد. [۱] یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای

 

دسته بندی : مبانی نظری

برچسب های محصول : ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم

جهت دانلود ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم کلیک کنید

ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم