خانه / مبانی نظری / پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

 

عنوان فایل : پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

کد فایل : ۴۸۱۸۳

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای در ۵۸ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : -۲ مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴ ۱-۱-۲ توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………… ۱۴ ۲-۱-۲ مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴ ۳-۱-۲ محله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶ ۴-۱-۲ مدیریت محلی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸ ۵-۱-۲ برنامه ریزی محله محور ………………………………………………………………………………………….. ۲۰ ۶-۱-۲ تقسیمات محله ای (محله بندی) ……………………………………………………………………………. ۲۲ ۲-۲ مکاتب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳ ۱-۲-۲ مکتب ساختارگرایی ………………………………………………………………………………………………… ۲۳ ۳-۲ رویکردها ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

 

دسته بندی : مبانی نظری

برچسب های محصول : پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

جهت دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای کلیک کنید

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای