خانه / زیست شناسی / پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

 

عنوان فایل : پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

کد فایل : ۷۲۴۷۰۰

پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

´بافت مریستم :
این بافت ، بافت فوق‌العاده مهمی است چون منشا کلیه بافتها و ساختمانهای گیاهیاست. بافت مریستم بافت نسبتا پیچیده‌ای است که در اندامهای مختلف به صور گوناگون یافت می‌شود و در هر مکان از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است. اگر چه فعالیت مهم سلولهای بافت مریستم تقسیم و تکثیر سلولیاست ولی در موقعیتهای مختلف و اندامهای مختلف….
بافت پارانشیم
´یکی از بافتهای بسیار مهم است. این بافت ، یک بافت عمومی و همگانی محسوب می‌شود و…

 

دسته بندی : زیست شناسی

برچسب های محصول : بافت ترشحی,افت مریستم,بافت پارانشیم,بافت کلرانشیم,بافت اسکلرانشیم,بافت محافظ

جهت دانلود پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی کلیک کنید

پاورپوینت اراِئه :آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی