خانه / مبانی نظری / پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

 

عنوان فایل : پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

کد فایل : ۴۸۷۳۱

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن در قالب ورد قابل ویرایش. ۴۲ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. ۲- مبانی نظری تحقیق——————————————– ۱۳ ۲-۱- الگوی زیستی افسردگی————————————— ۱۳ ۲-۲- الگوی روان پویشی افسردگی———————————– ۱۴ ۲-۳- درمان روان پویشی افسردگی———————————– ۱۵ ۲-۴- الگوهای شناختی افسردگی ———————————– ۱۶ ۲-۵- درمان شناختی———————————————- ۱۷ ۲-۶- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است———————- ۱۸ ۲-۷- رویکرد رفتار درمانی—————————————— ۱۸ ۲-۸- رویکرد مراجع- محور—————————————– ۱۹ ۲-۹- رویکرد گشتالت درمانی—————————————- ۱۹ ۲-۱۰- رویکرد وجودی——————————————— ۱۹ ۲-۱۱- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری——————————– ۲۰ ۲-۱۲- رویکرد تحلیل تبادلی—————————————- ۲۰ ۲-۱۳- رویکرد شناختی——————————————– ۲۰ ۲-۱۴- رویکرد جامع یا انتخابی————————————– ۲۱ ۲-۱۵- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری—————————- ۲۱ ۲-۱۶-

 

دسته بندی : مبانی نظری

برچسب های محصول : پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن

جهت دانلود پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن کلیک کنید

پیشینه و مبانی نظری افسردگی و رویکردهای مختلف آن