خانه / مبانی نظری / پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

 

عنوان فایل : پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

کد فایل : ۴۸۷۲۷

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان در ۴۵ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی جوانان پیشینه ی تحقیق در تحقیقی کرمی و عساکره (۱۳۸۶) با عنوان «شناسایی بررسی افسردگی (دپرس) در بین جوانان شهرستان ایذه که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی ۳۰ سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری ۶۱۰ نفری و نمونه ی آماری ۲۹۱ نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی شهرستان ایذه (مهمترین علل افسردگی از دیدگاه جوانانو جوانان عبارت بوده است از: ۱- عامل شخصی و خانوادگی با ۱۶ ماده.

 

دسته بندی : مبانی نظری

برچسب های محصول : پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان

جهت دانلود پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان کلیک کنید

پیشینه و مبانی نظری افسردگی جوانان