خانه / جغرافیا / نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

 

عنوان فایل : نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

کد فایل : ۷۲۸۵۰۴

نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان

۱۰ نقشه آماده GIS از مبلمان شهری شهر گرگان همراه با راهنما. مقیاس 
نقشه ها شامل:
۱- نقشه موقعیت پراکندگی نیمکت های شهری در سطح شهر گرگان.
۲- نقشه موقعیت پراکندگی گلدان های شهری در سطح شهر گرگان.
۳- نقشه موقعیت پراکندگی فرهنگسراهای شهری در سطح شهر گرگان.
۴- نقشه موقعیت پراکندگی صندوق پست های شهری در سطح شهر گرگان.
۵- نقشه موقعیت پراکندگی سطل زباله های شهری در سطح شهر گرگان.
۶- نقشه موقعیت پراکندگی سالن ورزشی و پارک های…

 

دسته بندی : جغرافیا

برچسب های محصول :

جهت دانلود نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان کلیک کنید

نقشه های پراکندگی مبلمان شهری گرگان