خانه / آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

پاورپوینت هر چیز که در جستن آنی، آنی تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت هر چیز که در جستن آنی، آنی تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب هر چیز که در جستن آنی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مخاطب فعال یا منفعل تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت مخاطب فعال یا منفعل تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب مخاطب فعال یا منفعل در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دروازه بانی خبر تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت دروازه بانی خبر تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت دروازه بانی خبر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت بازی گردانان بزرگ تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت بازی گردانان بزرگ تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت بازی گردانان بزرگ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس روزانه و سالانه زبان انگلیسی دوازدهم

فایلی با عنوان طرح درس روزانه و سالانه زبان انگلیسی دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب طرح درس سالانه انگلیسی,طرح درس روزانه زبان,طرح درس روزانه زبان انگلیسی,طرح درس زبان دوازدهم,طرح درس سالانه زبان انگلیسی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای ۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای ۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پنجگانه سواد رسانه ای ۲ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت زندگی دوم تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت زندگی دوم تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت زندگی دوم,درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب مراقب اضافه بار باشید در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اخلاق رسانه ای تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت اخلاق رسانه ای تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت اخلاق رسانه ای,درس ۲۲ تفکر و سواد رسانه ای در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پکیج پاورپوینت کامل تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

فایلی با عنوان پکیج پاورپوینت کامل تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پکیج تفکر و سواد رسانه ای دهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم تفکر و سواد رسانه ای دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم تفکر و سواد رسانه ای دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت من از رسانه ها در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت انقلاب اسلامی آمادگی دفاعی دهم

فایلی با عنوان پاورپوینت انقلاب اسلامی آمادگی دفاعی دهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت انقلاب اسلامی,درس ۳ آمادگی دفاعی دهم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »