خانه / آموزش و پرورش (صفحه 4)

آموزش و پرورش

پاورپوینت درباره انواع ارزشیابی کیفی توصیفی و آزمون های عملکردی

فایلی با عنوان پاورپوینت درباره انواع ارزشیابی کیفی توصیفی و آزمون های عملکردی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم، پراکندگی زیست بوم های جهان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی نهم، پراکندگی زیست بوم های جهان در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم، جاذبه های گردشگری ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم، جاذبه های گردشگری ایران در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هشتم، ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هشتم، ایران و منطقه جنوب غربی آسیا در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲۳ مطالعات اجتماعی هشتم، ویژگی های طبیعی، انسانی و اقتصادی قاره آمریکا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲۳ مطالعات اجتماعی هشتم، ویژگی های طبیعی، انسانی و اقتصادی قاره آمریکا در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم، اوضاع اقتصادی در ایران باستان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم، اوضاع اقتصادی در ایران باستان در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم، امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم، امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟ در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

نقشه راه برای مهارت آموزان ماده ۲۸

فایلی با عنوان نقشه راه برای مهارت آموزان ماده ۲۸ در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود نقشه راه,اموزش و پرورش,مهارت آموزان ماده ۲۸,نقشه راه مهارت اموزان ماده ۲۸,نقشه راه معلمی,ماده ۲۸,استخدامی اموزش و پرورش در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »