خانه / آموزش

آموزش

جعبه ابزار

فایلی با عنوان جعبه ابزار در دسته بندی آموزش با برچسب اندروید,جعبه ابزار,دانلود برنامه,برنامه اندروید,جعبه ابزار همه کاره,بهترین جعبه ابزار در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۶ تاریخ,پاورپوینت درس ششم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت امویان بر مسند قدرت در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۷ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۷ تاریخ,پاورپوینت درس هفتم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی‌

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۸ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: اسلام در ایران؛ زمینه‌های ظهور تمدن ایرانی - اسلامی‌ در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۸ تاریخ,پاورپوینت درس هشتم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت اسلام در ایران؛ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۹ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۹ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۹ تاریخ,پاورپوینت درس نهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت ظهور و گسترش تمدن در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ,پاورپوینت درس دهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت حکومت، جامعه و اقتصاد در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ,پاورپوینت درس یازدهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت ایران در دوران غزنوی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امت و حکومت نبوی در مدینه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: امت و حکومت نبوی در مدینه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۴ تاریخ,پاورپوینت درس چهارم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,حکومت نبوی در مدینه در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۵ تاریخ,پاورپوینت درس پنجم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت تثبیت و گسترش اسلام در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول - تیموری در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ,پاورپوینت درس دوازدهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,فرهنگ و هنر در عصر مغول در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ,پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ,پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت فرهنگ و تمدن در عصر صفوی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ از( بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: قرون وسطا

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ از( بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: قرون وسطا در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ,پاورپوینت درس پانزدهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت قرون وسطا در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: رنسانس و عصر جدید

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ (از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه) پایه یازدهم انسانی: رنسانس و عصر جدید در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ,پاورپوینت درس شانزدهم تاریخ,پاورپوینت تاریخ یازدهم انسانی,قسمت رنسانس و عصر جدید در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ دین و زندگی یازدهم انسانی: جهاد در راستای ولایت ظاهری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۱ دین و زندگی یازدهم انسانی: جهاد در راستای ولایت ظاهری در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۱۱ دین و زندگی,درس یازدهم دین و زندگی,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی,در راستای ولایت ظاهری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۴ دین و زندگی یازدهم انسانی: معجزه جاودان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۴ دین و زندگی یازدهم انسانی: معجزه جاودان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۴ دین و زندگی,درس چهارم دین و زندگی,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی,قسمت معجزه جاودان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ دین و زندگی یازدهم انسانی: مسئولیت‌ های پیامبر (ص)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ دین و زندگی یازدهم انسانی: مسئولیت‌ های پیامبر (ص) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۵ دین و زندگی,پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی,قسمت مسئولیت ‌های پیامبر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۶ دین و زندگی یازدهم انسانی: پیشوای اسوه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ دین و زندگی یازدهم انسانی: پیشوای اسوه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۶ دین و زندگی,پاورپوینت درس ششم دین و زندگی,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ دین و زندگی یازدهم انسانی: امامت، تداوم رسالت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۷ دین و زندگی یازدهم انسانی: امامت، تداوم رسالت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۷ دین و زندگی,درس هفتم دین و زندگی,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی,قسمت امامت، تداوم رسالت در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی یازدهم انسانی: جان و جانشین پیامبر (ص)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی یازدهم انسانی: جان و جانشین پیامبر (ص) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی,پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی,قسمت جان و جانشین پیامبر,پاور دین و زندگی یازدهم انسانی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »