خانه / بایگانی برچسب: آموزش تری دی مکس

بایگانی برچسب: آموزش تری دی مکس

سوالات آزمون نظام مهندسی( برق نظارت و طراحی )-سال۸۳-۹۹

فایلی با عنوان سوالات آزمون نظام مهندسی( برق نظارت و طراحی )-سال۸۳-۹۹ در دسته بندی برق با برچسب آزمون معماری نظارت,,آزمون معماری اجرا,سوالات آزمون برق,آموزش تری دی مکس,..,آموزش اتوکد ۲۰۲۰,آزمون طراحی معماری,شهرسازی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

سوالات آزمون نظام مهندسی( عمران اجرا)-بهمراه پاسخ سوالات سال۹۲-۹۸

فایلی با عنوان سوالات آزمون نظام مهندسی( عمران اجرا)-بهمراه پاسخ سوالات سال۹۲-۹۸ در دسته بندی معماری با برچسب آموزش تری دی مکس.,آزمون معماری نظارت,آزمون عمران اجرا,آزمون طراحی معماری,شهرسازی,دتایل های ساختمانی,آزمون معماری اجرا در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

سوالات آزمون نظام مهندسی( عمران محاسبات)بهمراه پاسخ-سال۸۳-۹۸

فایلی با عنوان سوالات آزمون نظام مهندسی( عمران محاسبات)بهمراه پاسخ-سال۸۳-۹۸ در دسته بندی عمران با برچسب آزمون معماری نظارت,آزمون معماری اجرا,آزمون عمران اجرا,آزمون عمران محاسبات,دتایل های ساختمانی,شهرسازی,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(layers..مدیریت لایه بندی)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(layers..مدیریت لایه بندی) در دسته بندی معماری با برچسب layers..مدیریت لایه بندی,گروه تلگرام عمران و معماری,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,آموزش تری دی مکس,آموزش اتوکد ۲۰۲۰(تنظیمات آپشن) در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد۲۰۲۰(drafting setting…..پنجره)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد۲۰۲۰(drafting setting.....پنجره) در دسته بندی معماری با برچسب drafting setting.....پنجره,گروه تلگرام عمران و معماری,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,آموزش تری دی مکس,آموزش اتوکد ۲۰۲۰(تنظیمات آپشن) در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(lean screen…دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(lean screen...دستور) در دسته بندی معماری با برچسب گروه تلگرام عمران و معماری,clean screen...دستور,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(color..line type..line type scale دستورهای)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(color..line type..line type scale دستورهای) در دسته بندی معماری با برچسب color..line type.,گروه تلگرام عمران و معماری,clean screen...دستور,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(تنظیمات آپشن)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(تنظیمات آپشن) در دسته بندی معماری با برچسب آموزش اتوکد ۲۰۲۰(تنظیمات آپشن),گروه تلگرام عمران و معماری,clean screen...دستور,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد۲۰۲۰(Isolate.مخفی کردن آبجکت ها)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد۲۰۲۰(Isolate.مخفی کردن آبجکت ها) در دسته بندی معماری با برچسب Isolate دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس,گروه تلگرام عمران و معماری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(INQUIRY…دستورهای استعلام گیری اندازه ها و مساحت)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(INQUIRY...دستورهای استعلام گیری اندازه ها و مساحت) در دسته بندی معماری با برچسب INQUIRY دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس,گروه تلگرام عمران و معماری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(zoom دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(zoom دستور) در دسته بندی معماری با برچسب zoom دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(DXF , DWGفرق)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(DXF , DWGفرق) در دسته بندی معماری با برچسب پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس,DXF , DWGفرق در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(save as..open..unit.close دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(save as..open..unit.close دستور) در دسته بندی معماری با برچسب as..open..unit.close دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(undo , redoدستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(undo , redoدستور) در دسته بندی معماری با برچسب undo , redoدستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(regen دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(regen دستور) در دسته بندی معماری با برچسب پروژه های معماری وعمران,regen دستور,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(QUICK دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(QUICK دستور) در دسته بندی معماری با برچسب QUICK دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(purge..دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(purge..دستور) در دسته بندی معماری با برچسب purge..دستور,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(peropertis….پنجره)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(peropertis....پنجره) در دسته بندی معماری با برچسب peropertis....پنجره,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(lineweight دستور)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(lineweight دستور) در دسته بندی معماری با برچسب آموزش نرم افزار اتوکد ۲۰۲۰,پروژه های معماری وعمران,آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس,آموزش نت ورکینگ,lineweight دستور در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش اتوکد ۲۰۲۰(چاپ و پرینت بصورت کامل در اتوکد)

فایلی با عنوان آموزش اتوکد ۲۰۲۰(چاپ و پرینت بصورت کامل در اتوکد) در دسته بندی معماری با برچسب چاپ و پرینت بصورت کامل,آموزش نرم افزار اتوکد ۲۰۲۰,پروژه های معماری وعمران,.آموزش کامل اتوکد۲۰۲۰,پرینت در اتوکد,فونت کاتب,آموزش تری دی مکس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »