خانه / بایگانی برچسب: تاریخ ایران و جهان باستان

بایگانی برچسب: تاریخ ایران و جهان باستان

دانلود پاورپوینت درس ۲ تاریخ ۱ ایران و جهان باستان دهم (تاریخ؛ زمان و مکان)

فایلی با عنوان دانلود پاورپوینت درس ۲ تاریخ ۱ ایران و جهان باستان دهم (تاریخ؛ زمان و مکان) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود,پاورپوینت,تاریخ ۱,تاریخ ایران و جهان باستان,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت آموزشی,پاورپوینت مدارس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۲ , درس دوازدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت جامعه و خانواده در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی آیین کشورداری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی آیین کشورداری در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۱ , درس یازدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت آیین کشورداری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اشکانیان و ساسانیان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اشکانیان و ساسانیان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۰ , درس دهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت اشکانیان و ساسانیان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هنر و معماری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هنر و معماری در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۶ , درس شانزدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت هنر و معماری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی زبان و آموزش

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی زبان و آموزش در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۵ , درس پانزدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت زبان و آموزش در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی دین و اعتقادات

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی دین و اعتقادات در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۴ , درس چهاردهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت دین و اعتقادات در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اقتصاد و معیشت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اقتصاد و معیشت در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۳ , درس سیزدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت اقتصاد و معیش در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱ , درس یکم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت تاریخ و تاریخ نگاری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۹ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۹ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۹ , درس نهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی سپیده دم تمدن ایرانی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی سپیده دم تمدن ایرانی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۸ , درس هشتم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت سپیده دم تمدن ایرانی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی یونان و روم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی یونان و روم در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۶ , درس ششم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت یونان و روم در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هند و چین

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هند و چین در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۵ , درس پنجم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت هند و چین در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۴ , درس چهارم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت پیدایش تمدن, بین النهرین و مصر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۳ , درس سوم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت باستان شناسی, در جست و جوی میراث فرهن? در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ؛ زمان و مکان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ؛ زمان و مکان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۲ , درس دوم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت تاریخ, زمان و مکان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۳ , درس سوم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت باستان شناسی, در جست و جوی میراث فرهن? در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ؛ زمان و مکان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ؛ زمان و مکان در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۲ , درس دوم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت تاریخ, زمان و مکان در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۲ , درس دوازدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت جامعه و خانواده در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی آیین کشورداری

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی آیین کشورداری در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۱ , درس یازدهم , تاریخ ایران و جهان باستان , پایه دهم انسانی , قسمت آیین کشورداری در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »