خانه / بایگانی برچسب: تاریخ ایران و جهان معاصر

بایگانی برچسب: تاریخ ایران و جهان معاصر

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۲ , درس دوازدهم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب اسلامی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب اسلامی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۰ , درس دهم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت انقلاب اسلامی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپپوینت درس ۹ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

فایلی با عنوان پاورپپوینت درس ۹ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۹ , درس نهم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۸ , درس هشتم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران در دورۀ حکومت رضاشاه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران در دورۀ حکومت رضاشاه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۷ , درس هفتم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت ایران در دوره حکومت رضاشاه در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی اول و ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی اول و ایران در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۶ , درس ششم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت جنگ جهانی اول و ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی سیاست و حکومت در عصر قاجار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی سیاست و حکومت در عصر قاجار در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۳ , درس سوم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت سیاست و حکومت در عصر قاجار در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۲ , درس دوم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت ایران و جهان در آستانه دوره معاصر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی تاریخ ‌نگاری و گونه‌های منابع دورۀ معاصر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی تاریخ ‌نگاری و گونه‌های منابع دورۀ معاصر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱ , درس یکم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت تاریخ ایران و جهان معاصر ‌نگاری و گونه در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۱ , درس یازدهم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۴ , درس چهارم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت اوضاع اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی عصر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب مشروط ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب مشروط ایران در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۵ , درس پنجم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت انقلاب مشروط ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب مشروط ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۵ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب مشروط ایران در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۵ , درس پنجم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت انقلاب مشروط ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۴ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۴ , درس چهارم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت اوضاع اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی عصر ? در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی سیاست و حکومت در عصر قاجار

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۳ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی سیاست و حکومت در عصر قاجار در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۳ , درس سوم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت سیاست و حکومت در عصر قاجار در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستان دورۀ معاصر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستان دورۀ معاصر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۲ , درس دوم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت ایران و جهان در آستان دوره معاصر در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی تاریخ ‌نگاری و گونه‌های منابع دورۀ معاصر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی تاریخ ‌نگاری و گونه‌های منابع دورۀ معاصر در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱ , درس یکم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت تاریخ ایران و جهان معاصر ‌نگاری و گونه در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی اول و ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۶ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی اول و ایران در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۶ , درس ششم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت جنگ جهانی اول و ایران در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران در دورۀ حکومت رضاشاه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۷ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران در دورۀ حکومت رضاشاه در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۷ , درس هفتم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت ایران در دوره حکومت رضاشاه در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۱۲ , درس دوازدهم , تاریخ ایران و جهان معاصر , دوازدهم انسانی , قسمت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »