خانه / بایگانی برچسب: تحلیل دینامیکی

بایگانی برچسب: تحلیل دینامیکی

فلسفه تکنولوژِی

فایلی با عنوان فلسفه تکنولوژِی در دسته بندی علوم انسانی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

بهسازی لرزه ای (پروژه طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت)

فایلی با عنوان بهسازی لرزه ای (پروژه طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت) در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر تسلیمی

فایلی با عنوان فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر تسلیمی در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

فایل طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای

فایلی با عنوان فایل طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

کنترل ارتعاشات سازه در قاب‌های خمشی فولادی بلندمرتبه مهاربندی‌شده با بادبندهای هم‌محور با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شونده (TMD) نیمه فعال

فایلی با عنوان کنترل ارتعاشات سازه در قاب‌های خمشی فولادی بلندمرتبه مهاربندی‌شده با بادبندهای هم‌محور با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شونده (TMD) نیمه فعال در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر اصطکاکی

فایلی با عنوان فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر اصطکاکی در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

کنترل سازه،میراگر اصطکاکی پال،میراگر تسلیمی،میراگر ویسکو الاستیک ، جداگر لرزه ای،میراگر ویسکوز همه یکجا برای تو

فایلی با عنوان کنترل سازه،میراگر اصطکاکی پال،میراگر تسلیمی،میراگر ویسکو الاستیک ، جداگر لرزه ای،میراگر ویسکوز همه یکجا برای تو در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر ویسکوالاستیک

فایلی با عنوان فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر ویسکوالاستیک در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر ویسکوز

فایلی با عنوان فایل طراحی به همراه آموزش طراحی میراگر ویسکوز در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش تایپ ۱۰ انگشتی

فایلی با عنوان آموزش تایپ ۱۰ انگشتی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش نکات ریز متره

فایلی با عنوان آموزش نکات ریز متره در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پروژه بارگذاری

فایلی با عنوان پروژه بارگذاری در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

کتاب دیتیل های ساختمانی

فایلی با عنوان کتاب دیتیل های ساختمانی در دسته بندی کتاب ، جزوه با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش نقشه برداری و عملیات از ۰ تا ۱۰۰ (کتاب هنرستان)

فایلی با عنوان آموزش نقشه برداری و عملیات از ۰ تا ۱۰۰ (کتاب هنرستان) در دسته بندی کتاب ، جزوه با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

نحوه بدست آوردن طول آرماتور اوتکا دوطرفه در ساختمان های اسکلت بتنی

فایلی با عنوان نحوه بدست آوردن طول آرماتور اوتکا دوطرفه در ساختمان های اسکلت بتنی در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت

فایلی با عنوان پروژه طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش تایپ ۱۰ انگشتی

فایلی با عنوان آموزش تایپ ۱۰ انگشتی در دسته بندی عمومی و آزاد با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ,میراگر,میراگر اصطکاکی پال,جداگر لرزه ای LRB,میراگر وی در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از جداگرهای لرزه ای در ساختمان ها

فایلی با عنوان ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از جداگرهای لرزه ای در ساختمان ها در دسته بندی فنی و مهندسی با برچسب جداگر لرزه ای,تحلیل دینامیکی غیر خطی,کنترل غیر فعال,قاب خمشی , تحلیل دینامیکی,تحلیل با سپ در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »