خانه / بایگانی برچسب: کتابخانه کیدنس

بایگانی برچسب: کتابخانه کیدنس

کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس gpdk- Cadenece 90nm Library

فایلی با عنوان کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس gpdk- Cadenece 90nm Library در دسته بندی برق با برچسب کتابخانه کیدنس,تکنولوژی ۹۰ نانومتر,cadence library,IC Design,cadence 90nm technology,cadence,library در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس TSMC- Cadenece 90nm Library

فایلی با عنوان کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس TSMC- Cadenece 90nm Library در دسته بندی برق با برچسب cadence 90nm technology,کتابخانه کیدنس,تکنولوژی ۹۰ نانومتر,Cadence,IC Design,Cadence Library,library در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »

کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس – Cadenece 90nm Library

فایلی با عنوان کتابخانه ۹۰ نانومتر کیدنس - Cadenece 90nm Library در دسته بندی برق با برچسب تکنولوژی ۹۰ نانومتر,کتابخانه کیدنس,library,cadence,IC Design,cadence 90nm technology,90nm در سایت برو به فایل قرار گرفت برای دیدن به ادامه مطلب بروید

توضیحات بیشتر »